Nieuws

(Fiscale) voordelen van de levensverzekering

Hieronder vindt u de link naar een artikel over de voordelen van een levensverzekering:   Belgie_(fiscale) voordelen_levenslverzekering_NL_2017_V5 2018

FISCALE REGULARISATIE : MINISTER ZET DE ZAKEN OP SCHERP

FISCALE REGULARISATIE: MINISTER ZET DE ZAKEN OP SCHERP De Minister van Financiën heeft zich onlangs herhaaldelijk uitgesproken over de manier waarop de fiscus zal omgaan met de inlichtingen over buitenlandse vermogens die ze recent heeft ontvangen. Hij liet hierbij geen kans onbenut om de mogelijkheid van een (bijkomende) fiscale regularisatie aan te prijzen en te…

WIJZIGINGEN IN DE SPAAR- EN BELEGGINGSFISCALITEIT

Einde juli stelde de regering haar ‘Zomerakkoord’ voor. De langverwachte verlaging en hervorming van de vennootschapsbelasting gaat helaas gepaard met een aantal nieuwe maatregelen die de spaarder en de belegger op verschillende manieren zullen raken. De aangekondigde maatregelen zouden ingaan vanaf 1 januari 2018. Wat treft u als belegger? Abonnementstaks De nieuwigheid die in de…

Modernisering van het erfrecht

Het wetsontwerp over de modernisering van het erfrecht is klaar voor goedkeuring door het Federaal parlement. De nieuwe regels zullen grotendeels van kracht worden 1 jaar na de publicatie in het staatsblad en zullen niet alleen de nieuwe vermogensplanningen beïnvloeden maar ook de al bestaande. Oude planningen moeten dus opnieuw bekeken en eventueel aangepast worden….

Fiscale voordelen in België

Fiscale voordelen Belgie NL 2017 De levensverzekering levert nog heel wat fiscale voordelen op voor een Belgische belastingplichtige. Hier vindt u een overzicht.

Nieuwe wet fiscale regularisatie eindelijk gestemd

Hieronder een artikel geschreven door het advocatenbureau ‘Deknudt-Nelis’ :   Nieuwe wet fiscale regularisatie eindelijk gestemd

Nieuwe Internationale normen voor uitwisseling fiscale gegevens.

Met de wet van 18 december 2015 heeft Luxemburg de Common Reporting Standard (CRS) of ‘gemeenschappelijke normen voor de uitwisseling van informatie’ omgezet. De wet is van toepassing op zowel banken als levensverzekeringsmaatschappijen. De CRS is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de fiscale transparantie op internationaal niveau te…

Voordelen van de Luxemburgse levensverzekering

Naast een eenvoudige administratieve opvolgingen blijven er ook in het CRS tijdperk specifieke voordelen verbonden aan het gebruiken van een levensverzekeringen voor vermogensplanning. Hieronder een vereenvoudigde tabel naar aanleiding  van de maatregelen van de Belgische overheid in het kader van de Tax Shift :   Belgie_fiscale voordelen_NL  

België – Persoonlijke belastingsaangifte – 2016 .

Aangifte Individuele levensverzekeringen in het buitenland Het aangifteformulier vraagt – net zoals de vorige jaren – te vermelden of de belastingplichtige, zijn echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) of één van hun (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen “op enig ogenblik van het belastbaar tijdperk verzekeringnemer” is geweest “van “één of meer individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een verzekerings­onderneming gevestigd in…

Nieuwe voorafgaande beslissing omtrent de verzekeringsgift en fiscaal misbruik

Eind vorige maand werd op de website van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een voorafgaande beslissing gepubliceerd omtrent de schenking van een levensverzekering (Voorafgaande beslissing nr. 16017 dd. 18.04.2016). Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond de verzekeringsgift. Waar gaat het over? Klik op de zin hieronder :   2016-06-30 Nieuwe ruling verzekeringsgift Erfbelasting…