Vermogensoverdracht

1. Aanstelling van de Verzekeringnemer(s), Verzekerde perso(o)n(en) en Begunstigde(n)

2. Cash-out planning
Een levensverzekering is een contractuele afspraak tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer, waarbij deze laatste beslist wie kan beschikken over de waarde van de polis zolang hijzelf in leven is en aan wie de verzekeraar de verzekerde waarde moet uitkeren bij overlijden van de aangeduide verzekerde persoon.

Met een zorgvuldig opgesteld contract kan de levensverzekering oa gebruikt worden om
De voorwaarden van een schenking uit te voeren:

conventionele terugkeer,
last,
vruchtgebruik,

Een deel van het vermogen over te dragen buiten de normale successieprocedure

Het verzekerd bedrag wordt binnen de dertig dagen na melding van het overlijden rechtsstreeks uitgekeerd aan de (verschillende) aangeduide begunstigde(n)

Een deel van het vermogen gedeeltelijk of tijdelijk te blokkeren bij overlijden

Het is mogelijk de uitkering op wacht te zetten tot de begunstigde een bepaalde leeftijd heeft bereikt of het verzekerd bedrag gespreid in de tijd uit te keren

Een fonds op te richten voor een behoeftig kind