Vermogensvorming

Bij levensverzekeringen kan een klant kiezen uit een waaier van beleggingsoplossingen:

1. Formules met gewaarborgd rendement + eventuele deelneming in de winst

2. Een keuze uit beleggingsfondsen:
die toegankelijk zijn voor het bredere publiek
die uitsluitend toegankelijk zijn voor institutionelebeleggers

3. Collectieve interne fondsen die door de verzekeraars zelf worden aangeboden

4. Een op maat gemaakte beleggersrekening met:
Rechtsstreekse beleggingen in obligaties en/of aandelen

5. Een mix van bovenstaande oplossingen al dan niet binnen eenzelfde polis

En dat alles afgestemd op zijn risikoprofiel en zijn uiteindelijke doelstellingen:

Het vermogen dat voorbestemd is voor aanvulling van de eigen pensioenreserves wordt liefst defensief beheerd
Het vermogen dat klaargezet wordt voor de volgende generaties ( kinderen – kleinkinderen mag iets meer op zoek gaan naar de opportuniteiten van aandelenmarkt voor zover de oorspronkelijke inleg voldoende beschermd wordt bij plots overlijden
Bij het opzetten van een schenking kan een cash out planning gespreid in de tijd zijn nut hebben : de ontvanger van de schenking moet ten slotte niet onmiddellijk kunnen beschikken over het volledig geschonken bedrag!