Aangifteplicht buitenlandse verzekeringscontracten

Een toelichting over de brief verzonden door de Belgische belastingadministratie over de aangifte van buitenlandse verzekeringen.

Klik op volgende link: 2019 06 05 informatienota belastingaangifte