Nieuwe regels voor de aanwijzing van de « wettelijke erfgenamen” van de verzekeringsnemer als begunstigden in een Levensverzekeringspolis.

Een nieuw artikel 110/1 in de wet op de landsverzekeringsovereenkomst bepaalt dat: “wanneer de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, de verzekeringsprestatie verschuldigd is aan de nalatenschap van de verzekeringsnemer”.

Deze wijziging geldt voor de contracten die vanaf 5 maart 2012 afgesloten worden en zal ook van toepassing zijn op reeds bestaande contracten met ingang van 5 maart 2014.
Verzekeringnemer hebben dus wettelijk tot 5 maart 2014 de tijd om af te zien van de toepassing van deze wetswijziging op hun bestaande polis en de begunstigingsclausules aan te passen. Dit moet gebeuren op basis van een schriftelijke procedure.
In dit kader en om problemen te vermijden wanneer moet worden bepaald welke personen binnen of buiten een eventueel nalatenschap vallen (of er al dan niet een testament is, behandeling van twee verschillende nalatenschappen bij een gezamenlijke inschrijving, eventuele vertraging bij de uitkering van de verzekeringsprestaties, enz.), benadrukken wij het nut om de begunstigde(n) van het contract met naam aan te duiden.
Deze wetswijziging heeft eveneens als gevolg dat wanneer alle aangeduide begunstigden overleden zijn, niet de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer, maar de nalatenschap van deze laatste de uitkering van het verzekeringscontract zal ontvangen.