FISCALE REGULARISATIE : MINISTER ZET DE ZAKEN OP SCHERP

FISCALE REGULARISATIE, MINISTER ZET DE ZAKEN OP SCHERP

Modernisering van het erfrecht goedgekeurd

Het federale parlement gaat de wetswijziging over de modernisering van het erfrecht goedkeuren voor het zomerreces. De nieuwe regels zullen grotendeels van kracht worden 1 jaar na de publicatie in het staatsblad en zullen niet alleen de nieuwe vermogensplanningen be├»nvloeden maar ook de al bestaande. Oude planningen moeten dus opnieuw bekeken en eventueel aangepast worden….