Modernisering van het erfrecht goedgekeurd

Het federale parlement gaat de wetswijziging over de modernisering van het erfrecht goedkeuren voor het zomerreces. De nieuwe regels zullen grotendeels van kracht worden 1 jaar na de publicatie in het staatsblad en zullen niet alleen de nieuwe vermogensplanningen beïnvloeden maar ook de al bestaande. Oude planningen moeten dus opnieuw bekeken en eventueel aangepast worden.

Welke wijzigingen?

Hieronder vindt u in een samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden:

  • Ongeacht het aantal kinderen u heeft, u kan over de helft van uw vermogen beschikken. De andere helft, de reserve komt toe aan de reservataire erfgenamen.
  • Erfovereenkomsten tussen ouders en kinderen worden mogelijk wanneer alle partijen betrokken worden en akkoord zijn.
  • Ouders verliezen hun reservataire deel op erfenissen van hen kinderen die zelf geen nakomelingen hebben. Wel kunnen de behoeftige ouders een onderhoudsplicht inroepen ten laste van de nalatenschap.
  • Wanneer u schenkt aan uw kinderen, wordt verondersteld dat de schenking een voorschot op erfenis is.
  • Wanneer u schenkt aan andere erfgenamen, gaat de wet er van uit dat u wel degelijk die persoon wou bevoordelen.
  • De waarderingsregels van schenkingen veranderen: de waarde op dag van de schenking, geïndexeerd tot op de dag van uw overlijden wordt gebruikt voor zowel roerende als onroerende goederen.
  • Inkorting gebeurt in waarde en niet meer in natura. De erfgenaam die te veel ontvangen moet een vergoeding betalen.

 

Indien u wilt dat de oude regels van toepassing blijven op de schenkingen die u al gedaan heeft, heeft u 1 jaar de tijd vanaf de publicatie van de wet om hierover een verklaring bij de notaris af te leggen.

Mocht u vragen hebben over deze veranderingen, kan u steeds contact met ons opnemen : Info@nepenthe.lu of 00352 26 45 81 52